9 februari 2022

Start campagne GR22

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gepresenteerd!

Vrijdagavond 4 februari hebben we ons verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op 4 februari 2022 presenteerde de SGP Capelle haar verkiezingsprogramma met als motto “Recht uit het hart!”. Enkele (jonge) SGP-ers gaven een kort statement over het verkiezingsprogramma en daarnaast reageerden Alida Vreden (Cyrus Care) en Elbert Raadsen (raadslid GroenLinks) op het programma. Zij gaven, naast positieve feedback, ook verschillende waardevolle overwegingen mee. Alida Vreden vanuit haar rol als zorgprofessional en coach en Elbert Raadsen vanuit een groen perspectief.

Ook (raads)leden van Leefbaar Capelle en CDA waren aanwezig in het publiek dat actief deelnam aan de paneldiscussie. “Het viel mij op dat er veel gemeenschappelijks werd gevonden en dat geeft perspectief voor na de verkiezingen,” aldus Arwin van Buuren, lijsttrekker van de SGP. “Er zijn vooral jongeren aan het woord gekomen die vanuit hun perspectief reflecteerden op het verkiezingsprogramma. Mooi om zo verschillende generaties en achtergronden bij elkaar te hebben,” vult Pieter Weijers, nummer 2 op de kandidatenlijst, aan.

Diverse sociale thema’s zijn besproken: gezinnen, jeugdzorg, mantelzorg, echtscheidingen. “Maar je ziet dat ook de buitenruimte en het milieu leven bij de mensen,” zegt Henry Oudshoorn, de nummer 3, “veel vragen over onderhoud en afvalreductie van afval. Ons verkiezingsprogramma staat vol ambities en voorstellen op dat gebied, bijvoorbeeld de hoeveelheid restafval in Capelle tot maximaal 100 kg per Capellenaar terugbrengen, uiterlijk in 2028.”

Op de vraag of de SGP vaker zulke avonden zal beleggen reageert Arwin van Buuren: “Zeker! We voeren graag een inhoudelijke campagne. In januari hebben we al een mooie thema-avond over veiligheid belegd. Op 24 februari volgt een digitale thema-avond over de woningmarkt. We gaan graag het gesprek over onze plannen en standpunten aan!”

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Impressie presentatie verkiezingsprogramma