Het goede voor Capelle!

v.l.n.r Henry Oudshoorn, Arnold Weggeman, Aad Terlouw, Arwin van Buuren, Pieter Weijers

Samenleven is een werkwoord

Goede zorg is een christelijke opdracht. Een zaak van hoofd, hart en handen. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld.

Vóór de Zondagsrust

De SGP is voorstander van het gesloten zijn van de winkels op zondag; geen koopzondagen dus.

Vóór een veilig Capelle

De SGP hecht grote waarde aan de wijkagenten, alsmede aan de op straat zichtbare inzet van de stadsmariniers en toezichthouders/handhavers.

Het goede voor Capelle!

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Actualiteiten

Motie Waterbus

Motie Waterbus

25 sep. 2017
Vier vragen aan Arnold Weggeman

Vier vragen aan Arnold Weggeman

22 sep. 2017
SGP en ChristenUnie zetten kanttekeningen bij Kadernota Waterschap

SGP en ChristenUnie zetten kanttekeningen bij Kadernota Waterschap

8 jul. 2017 | Waterschap Hollandse Delta
Omdat wij als SGP altijd de nauwe betrokkenheid vanuit de achterban gevoelen, willen we nu een beroep doen op uw steun en vrijgevigheid, want voor campagne voeren is tijd, energie en geld nodig. Daarom vragen we u om een bijdrage in de vorm van een gift.

Dossiers

SGP vóór zondagsrust
SGP vóór zondagsrust