19 december 2023

Opvang asielzoekers Barbizonlaan verlengd en uitgebreid

In de raadsvergadering van 18 december jl. heeft de Capelse gemeenteraad ingestemd met een verlenging van de noodopvang van asielzoekers aan de Barbizonlaan tot en met 31 december 2024. Daarnaast zal het aantal op te vangen asielzoekers worden uitgebreid van 30 naar 100. Er stemden 23 raadsleden voor het voorstel en 9 raadsleden tegen.

In de vorige raadsvergadering is besloten dat er eerst een bewonersbijeenkomst zou worden gehouden voordat er een definitief besluit zou worden genomen. Die bijeenkomst is op 9 december jl. gehouden. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat omwonenden zich zorgen maakten over de veiligheid in de omgeving, niet alleen voor de bewoners in de buurt, maar ook ten aanzien van de op te vangen asielzoekers. Dit omdat men constateert dat zich in het gebied soms mensen ophouden met ‘verkeerde bedoelingen’. 

Om die reden hebben wij samen met de VVD een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht om in overleg met de wijkagent, handhaving en het COA te onderzoeken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de buurt minder interessant te maken voor het ophouden van mensen die daar niets te zoeken hebben en daarmee de sociale veiligheid zichtbaar te verbeteren, ter bescherming van zowel de omwonenden als de nieuwe bewoners van de opvanglocatie aan de Barbizonlaan. Ook deze motie kreeg de steun van een ruime meerderheid van de raad. 

Als SGP zijn wij blij met deze uitkomst. Op deze manier nemen wij als Capelle aan den IJssel onze verantwoordelijkheid en helpen wij de druk op Ter Apel enigszins te verlichten.