22 november 2023

Motie 'omzien naar elkaar' tijdens APB 2023

Tijdens de behandeling van de begroting 2024 tijdens de raadsvergadering van 13 november 2023 diende de SGP-fractie een motie in gericht op het ‘omzien naar elkaar’. Daarin riep de SGP op om gezamenlijk als college en gemeenteraad een aanpak te ontwikkelen die ertoe zal leiden dat wij in Capelle meer (gaan) omzien naar elkaar. Hard nodig in deze tijd waarin thema’s als eenzaamheid, vergrijzing, veiligheid etc. en de daarmee gepaard gaande problematiek steeds weer opnieuw aan de orde zijn. In een brede Capelse dialoog willen wij als fractie bewerkstelligen dat het omzien naar elkaar weer de normaalste zaak van de wereld wordt. Helaas kreeg de motie onvoldoende steun. Verschillende partijen vonden het nog te algemeen en hadden liever een meer concrete aanpak in het voorstel gezien. De motie is dan ook ingetrokken. Maar als fractie pakken wij de handschoen op en werken wij nu aan een meer concreet voorstel en zullen dat aan de gemeenteraad voorleggen.