HomePartij10 Speerpunten

10 Speerpunten

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

10 Speerpunten

"VOOR ELKAAR, VOOR CAPELLE"

Voldoende bereikbare woningen voor iedereen

Bereikbaarheid

Klimaatbestendigheid

Duurzaamheid – meer schone energie

Veiligheid - meer oog voor elkaar

Barmhartigheid

Hogere kwaliteit van de openbare ruimte

Gezonde financiën

Een ontvankelijk gemeentebestuur