Voldoende bereikbare woningen voor iedereen

SGP Capelle voldoende bereikbare woningen

Voldoende bereikbare woningen

De huizenprijzen stijgen snel. Voor huurwoningen zijn lange wachtlijsten. De SGP wil dat voor starters met een kleine beurs extra eengezinswoningen beschikbaar komen met een koopprijs van circa € 175.000. Het besluit tot woningbouw op Oeverrijk moet worden teruggedraaid. De SGP steunt de transformatie van kantoren naar appartementen (bijvoorbeeld op Rivium), maar alleen als er ook een aangename woonomgeving resulteert.

Laatste actualiteiten

Motie starterswoningen

Motie starterswoningen

10 nov. 2008
Overige artikelen