Veiligheid - meer oog voor elkaar

SGP Capelle Veiligheid

Veiligheid - meer oog voor elkaar

In Capelle voelt één op de drie mensen zich niet veilig in de eigen buurt. En het aantal woninginbraken blijft hoog, ondanks de miljoenen die we investeren in veiligheid. Dat moet anders kunnen als we in Capelle meer naar elkaar omkijken en beter een oogje op elkaar en in het zeil houden. De SGP wil dat de gemeente het voortouw neemt in een campagne om te komen tot meer sociale veiligheid waarbij iedereen kan bijdragen aan een veiliger Capelle.

Laatste actualiteiten

Motie verkeersveiligheid senioren

Motie verkeersveiligheid senioren

10 nov. 2008
Overige artikelen