Hogere kwaliteit van de openbare ruimte

10 Speerpunten

"VOOR ELKAAR, VOOR CAPELLE"

Hogere kwaliteit van de openbare ruimte

De SGP wil hogere kwaliteit van het groen in de openbare ruimte. Na jaren van bezuinigingen is het tijd hier stevig aandacht (en waar nodig ook geld) aan te besteden, omdat de openbare ruimte sterk beeldbepalend is en de leefbaarheid bevordert. En dit geldt niet alleen voor het centrum, maar juist ook in de wijken. De SGP vindt dat inzake het beheer er over de gehele linie een tandje bij moet.

Laatste actualiteiten

Geen artikelen beschikbaar

Overige artikelen