Gezonde financiën

Gezonde financiën

Het vorige college heeft onvoorstelbaar veel geld uitgegeven. Dat betekent dat er voor de komende jaren nauwelijks geld over is om tegenvallers op te vangen of nieuw beleid te kunnen betalen. Toch wil de SGP dat de lasten voor de Capellenaar niet meer stijgen dan met de inflatiecorrectie. En eenmalige voordelen mogen daarom niet worden gebruikt voor 'leuke dingen', maar moeten worden ingezet voor een duurzamer Capelle en voor structurele verbeteringen van de stad en de leefbaarheid in de wijken.

Laatste actualiteiten

Geen artikelen beschikbaar

Overige artikelen