Eenzaamheid

SGP Capelle eenzaamheid

Eenzaamheid

In Capelle leef je niet alleen. Opgroeien, je ontwikkelen en ouder worden doe je niet alleen, als het aan ons ligt. De SGP wil de (zeer) ernstige eenzaamheid in Capelle met een derde terugdringen vóór 2025. Daarvoor moet de gemeente de handen ineenslaan met maatschappelijke organisaties, kerken, scholen en burgers. De SGP wil verder dat de gemeente in haar (prestatie)afspraken met haar ‘eigen organisaties’ zoals Stichting Welzijn Capelle, CJG en de Zorg- en Welzijnspleinen, in de periode 2018-2019 het punt eenzaamheid (voor jongeren, middelbare en ouderen) specifiek benoemt en hier concrete inspanningen op vraagt.

Laatste actualiteiten

Geen artikelen beschikbaar

Overige artikelen