Een ontvankelijk gemeentebestuur

Een ontvankelijk gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is er voor alle burgers en dat moeten de burgers ook voelen. De
inwoner van Capelle moet serieus worden genomen en zijn of haar ideeën en argumenten
moeten in de besluitvorming worden meegewogen. De gemeenteraad moet vaker
rechtstreeks met de burger in gesprek gaan. Als de besluitvorming dan toch anders uitpakt
(dat kán natuurlijk) dan moet het gemeentebestuur dat gemotiveerd uit kunnen leggen.
Andersom moet het gemeentebestuur ruimte maken voor Capellenaren die zelf
verantwoordelijkheid willen nemen, bijvoorbeeld in de eigen wijk voor groenbeheer, zorg of
veiligheid. Dit soort initiatieven worden gefaciliteerd en niet gefrustreerd.

Laatste actualiteiten

Geen artikelen beschikbaar

Overige artikelen