Duurzaamheid – meer schone energie

SGP Capelle Duurzaamheid

Duurzaamheid – meer schone energie

De SGP wil vaart zetten achter de energietransitie: Capelle moet energieneutraal zijn in 2040. Dat is goed voor uw portemonnee en spaart ons klimaat.

Concreet:

  1. De gemeente voert een dakenscan uit en werkt mee aan de oprichting vaneen lokale energiecoöperatie waarbij burgers gezamenlijk duurzame energie kunnen gaan opwekken.
  2. De gemeente verkoopt haar aandelen ENECO niet. Als er toch een meerderheid is om de aandelen te verkopen, dan moet de opbrengst in een lokaal fonds duurzame energie.
  3. De buurtacties van het Energiecollectief Capelle worden geïntensiveerd en
    beter gefaciliteerd.
  4. De gemeente maakt bindende afspraken met Havensteder over de verduurzaming van haar woningbezit waarbij ook de bewoners kunnenprofiteren van een lagere energierekening.

Laatste actualiteiten

Overige artikelen