Barmhartigheid

SGP Capelle Barmhwartigheid

Barmhartigheid

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle mensen die zorg nodig hebben en dat niet in eigen kring kunnen organiseren, geholpen worden. Dat betekent wat de SGP betreft dat de gemeente klaar moet staan als het eigen netwerk tekort schiet maar ook dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers adequaat ondersteunt en waar nodig respijtzorg aanbiedt.
Ruimhartigheid is geboden waar mensen in de knel zitten.

Laatste actualiteiten

Motie bereikbaarheid IJssellandziekenhuis

Motie bereikbaarheid IJssellandziekenhuis

10 nov. 2008
Motie verkeersveiligheid senioren

Motie verkeersveiligheid senioren

10 nov. 2008
Overige artikelen