HomeActueelVier vragen aan Arnold Weggeman

Vier vragen aan Arnold Weggeman

Publicatiedatum: 22 sep. 2017

Vier vragen aan Arnold Weggeman

Fractievoorzitter en raadslid Arnold Weggeman geeft antwoorden op vier vragen over de politiek.

1. Welke concrete resultaten heeft u in de gemeenteraad geboekt?
Een heel concreet punt is de aandacht voor het armoedebeleid. Tijdens mijn eerste gemeenteraadsvergadering, waarin ik werd geïnstalleerd als raadslid, is mijn eerste motie die ik indiende door een brede meerderheid aangenomen. In die motie stelde ik voor jaarlijks een moment te organiseren waarop alle instanties die te maken hebben met armoede, informatie uitwisselen in een bijeenkomst met de Capelse politiek. In november dit jaar wordt er weer een zogenoemde armoedeconferentie gehouden. Zo houden we dit belangrijke thema op de agenda! Andere resultaten die in deze periode mede door de SGP-fractie zijn geboekt, zijn:

  • het realiseren van een waterbushalte op Rivium en verfraaiing van de IJsseloevers;
  • de inzet van de gemeente in samenwerking met Havensteder voor het opknappen van kwetsbare sociale woningen en zorgvuldige maatregelen tegen verloedering;
  • het opstellen van een koersdocument rond duurzaamheid en klimaatbestendigheid en geld voor vergroening en duurzaamheid.

Ook heeft de SGP-fractie het initiatief genomen om voldoende geld in kas te hebben om in de toekomst te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van wonen (herstructurering).

2. Wat vond u het meest verrassend in deze periode als raadslid?
Er zijn twee dingen die mij bij het proces van besluitvorming binnen de gemeenteraad regelmatig verrassen. Het eerste is dat wij als gemeenteraad na allerlei commissievergaderingen al een eind op weg zijn naar een besluit, of zelfs al een besluit hebben genomen, en vervolgens bij de uitvoering daarvan daarop terugkomen. Een voorbeeld daarvan is de Mientfabriek in het kader van de opvang van statushouders. Het andere punt van verbazing is dat het voor ons als raad nog heel moeilijk blijkt om kritisch en onafhankelijk het college te controleren, op basis van heldere kaders. Vaak neemt de raad niet voldoende tijd om zelfstandig haar positie te bepalen, maar rent ze tamelijk kritiekloos achter het college aan. Ons gemeentebestuur zou aan kwaliteit winnen als we wat vaker “ijzer met ijzer scherpen”, om een Bijbelse term te gebruiken.

“Het andere punt van verbazing is dat het weer voor ons als raad nog heel moeilijk blijkt om kritisch en onafhankelijk het college te controleren, op basis van heldere kaders.”


3. Wat was er in de praktijk toch anders dan u had verwacht?
Wat anders is gegaan dan verwacht, is dat we in deze raadsperiode op zoek moesten naar een andere burgemeester. We hebben een nieuwe burgemeester gevonden in de persoon van Peter Oskam. Voor hem is Capelle zijn eerste ‘standplaats’ en we moeten als college en raad hem een goede kans geven. Dat valt mij op dit moment zwaar tegen. We zijn als Capelle niet zuinig op onze bestuurders en dat betreur ik zeer.

4. Welke dingen zou u in een nieuwe raadsperiode anders aanpakken?
Na twaalf jaar raadslidmaatschap, en nog een aantal jaren burgerraadslid, is voor mij het moment gekomen om het stokje over te dragen aan anderen. In de SGP-fractie zijn voldoende capabele en enthousiaste mensen aanwezig om met goede ideeën en enthousiasme de gemeenteraad te versterken. Ook die talenten moeten tot ontwikkeling kunnen komen. Ook ben ik twaalf jaar plaatsvervangend raadsvoorzitter en voorzitter van de agendacommissie geweest. Voor een gemeenteraad is het goed dat ook die posities wisselen. In de nieuwe raadsperiode hoop ik daarom andere dingen te gaan doen.

Download Vier vragen aan Arnold Weggeman