HomeActueelVerkiezingsprogramma SGP gepresenteerd!

Verkiezingsprogramma SGP gepresenteerd!

Publicatiedatum: 8 feb. 2014

Het goede voor Capelle!

Zaterdagmiddag 8 februari is het verkiezingsprogramma 2014-2018 gepresenteerd, gevolgd door een kort debat met andere partijen! Download het verkiezingsprogramma hier. De titel van het verkieinzgsprogramma is "Het goede voor Capellel!".

Om 16:00 uur heeft de voorzitter van de SGP Capelle aan den IJssel de bijeenkomst geopend, waarna lijsttrekker Arnold Weggeman de totstandkoming en de inhoud van het verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft toegelicht. Vervolgens hebben de nummers 2, 3 en 4 van de kandidatenlijst een toelichting op het verkiezingsprogramma gegeven vanuit hun huidige commissieachtergrond. Arwin van Buuren heeft daarbij de focus gehad op Stadsontwikkeling en -beheer, Aad Terlouw heeft vanuit het oogpunt van Dienstverlening en Economie enkele woorden gesproken, waarna Pieter Weijers de toelichting heeft afgeloten met een blik vanuit zijn portefeuille Bestuur, Veiligheid en Middelen.

De heer Holkamp van D66 en de heer Meuldijk van Leefbaar Capelle hebben vervolgens een korte reactie gegeven op het gepresenteerde verkiezingsprogramma, waarna - onder leiding van  Arwin van Buuren - een kort debat heeft plaatsgevonden over een drietal punten van verkiezingsprogramma waarbij de drie partijen een verschillende invalshoek hebben. Vanuit de zaal werd dit debat af en toe ondersteund en aangevuld  door de aanwezige vertegenwoordigers van de VVD (Nico van Veen) en het  CDA (Nico van Buren).

Al met al kijken we terug op een goede bijeenkomst. 

Wilt u ook het goede voor Capelle? Stem dan DV 19 maart op de SGP!